iwzlxkw

 

Domain name

အင္တာနက္အေပၚမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအတြက္ လိပ္စာအမည္တစ္ခုလိုအပ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ကို နယ္ပယ္ရပ္ဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္နဲ႔သက္ဆိုင္ရာအမည္အတြက္  လိပ္စာက တစ္ခုတည္းသာ ရွိရာမွာျဖစ္ၿပီး ပုံတူထပ္ေနလို႔မရပါဘူး။  ဒီအပိုင္းကို နက္နက္နဲနဲ နားလည္လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းပညာပိုင္း နားလည္မႈ အခ်ိဳ႕ေတာ့လုိအပ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာရရင္ေတာ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအတြက္ Domain Name လိုအပ္တယ္။ Domain name ဆိုတာ အင္တာနက္အေပၚမွာ ထိန္းေက်ာင္းကိုင္တြယ္ႏိုင္မယ့္ နယ္ပယ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ပိုင္းျခားေပးတဲ့ စာသားနဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြပါတဲ့ အမည္တစ္ခုပါပဲ။ ဒါကို Domain Name System နဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အထက္ကေျပာတဲ့အတိုင္း အမည္နဲ႔ပဲ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခြဲျခားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက domain name တစ္ခုကို တစ္ေယာက္က ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရင္ အျခားတစ္ေယာက္က အဲဒီအမည္နဲ႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေထာင္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ Domain name သုံးစြဲမႈ အခြင့္အေရးကို domain name registrars ေတြဆီမွာမွတ္ပုံတင္ရမယ္။ ဒီအလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကိုေတာ့ ICANN လို႔ေခၚတဲ့ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers အဖြဲ႕အစည္းက အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါဟာအျပင္ေလာက မွတ္ပုံတင္မူပိုင္ခြင့္နဲ႔မသက္ဆိုင္ဘဲ ဦးတဲ့လူက သက္ဆိုင္ရာ registrars ဆီ မွတ္ပုံတင္မႈနဲ႔ပဲသက္ဆိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဆိုင္တဲ့သူက ကိုယ့္နာမည္ယူၿပီး မွတ္ပုံတင္သြားရင္ ကိုယ္က အဲဒီနာမည္ကို သုံးႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕လူေတြက ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အျခားသူေတြရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားတဲ့အမွတ္တံဆိပ္အမည္ေတြနဲ႔ Domain Name ေတြကိုႀကိဳၿပီးမွတ္ပုံတင္ထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္က ကိုယ့္အမည္ကို ျပန္လိုခ်င္တဲ့အခါ ေစ်းႀကီးေပးၿပီးျပန္ဝယ္ရေလ့ရွိပါတယ္။

Domain Name System  မွာစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက သစ္ပင္အျမစ္ပုံစံ ခြဲျဖာေနတဲ့ ထက္ေအာက္ဆင့္ကဲပုံစံ Domain name space နဲ႔ခြဲျခားထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အႀကီးမားအက်ယ္ျပန္႔ဆုံး လႊမ္းျခံဳထားတဲ့ နယ္ပယ္ကို top level domain လို႔ေခၚၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာရဲ႕ ညာဘက္အက်ဆုံး dot နဲ႔ျခားထားတဲ့ label ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ညာဘက္ကေန ဘယ္ဘက္သြားရင္ subdomain ေတြကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါ့ကြန္ လို႔လူသိမ်ားတဲ့ .com က အထင္ေပၚဆုံး top level domain ျဖစ္ၿပီး .com.uk စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ခြဲျခားထားတဲ့ top level domain ေတြလည္းရွိတယ္။ .com နဲ႕ဆုံးတဲ့ domain name ေတြက တန္ဖိုးႀကီးၿပီး အဲဒီအမည္ကို မရႏိုင္ေတာ့ရင္ .com.mm နဲ႔ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ .mm က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္အမည္နဲ႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာရဖို႔ ေစာစီးစြာ ရယူ ထားသင့္ၿပီး ဒီကိစၥအတြက္ web hosting ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူေတြဆီ အလုပ္အပ္ႏွံႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခ်ိဳ႕ယြင္းျပတ္ေတာက္မႈမရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ၿပီး လုံျခံဳတဲ့ hosting ေတြဆီကိုပဲ အပ္ႏွံသင့္တယ္။ ဒါမွ အခ်ိန္ျပည့္ဆက္သြယ္ရယူမႈ မေပးႏိုင္တာမ်ိဳးအျပင္ hacker ေတြက ထိုးေဖာက္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သိကၡာခ်မႈမ်ိဳးေတြက ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အြန္လိုင္း လုပ္ငန္းအတြက္ နဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေဒ့ါကြန္ ေခတ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖို႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္ ဝက္ဘ္ေဖာ္ထုတ္ေရး အဖြဲ႕ကိုလိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အြန္လိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြအတြက္ အကူအညီလိုအပ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ ဤစာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ႏို္င္ပါသည္။