Blog

HaCkEd By Mohamed Riahi

  HaCkEd By Mohamed Riahi

Domain Name ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အၾကာင္းအရာမ်ား

  Domain name အင္တာနက္အေပၚမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအတြက္ လိပ္စာအမည္တစ္ခုလိုအပ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ကို နယ္ပယ္ရပ္ဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္နဲ႔သက္ဆိုင္ရာအမည္အတြက္  လိပ္စာက တစ္ခုတည္းသာ ရွိရာမွာျဖစ္ၿပီး ပုံတူထပ္ေနလို႔မရပါဘူး။  ဒီအပိုင္းကို နက္နက္နဲနဲ နားလည္လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းပညာပိုင္း နားလည္မႈ အခ်ိဳ႕ေတာ့လုိအပ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာရရင္ေတာ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအတြက္ Domain Name လိုအပ္တယ္။ Domain name ဆိုတာ အင္တာနက္အေပၚမွာ ထိန္းေက်ာင္းကိုင္တြယ္ႏိုင္မယ့္ နယ္ပယ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ပိုင္းျခားေပးတဲ့ စာသားနဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြပါတဲ့ အမည္တစ္ခုပါပဲ။ ဒါကို Domain Name System နဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အထက္ကေျပာတဲ့အတိုင္း အမည္နဲ႔ပဲ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခြဲျခားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက domain name တစ္ခုကို တစ္ေယာက္က ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရင္ အျခားတစ္ေယာက္က အဲဒီအမည္နဲ႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေထာင္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ […]

Free Shipping – A must in Myanmar’s growing e-commerce sector

Myanmar is an emerging economy which is on its way up. Like other emerging economies in the world, e-commerce trends in Myanmar are also showing positive signs of growth. E-commerce industry can attribute this growth to a number of factors. People are now equipped with the latest electronic gadgets and have access to blazing fast […]

How Internet can help you earn easy money

E-commerce is a form of uprising business which has taken the world by storm. Freelancing, telecommuting, videoconferencing, cloud computing are all forms of communication and work in the global village of today. So if you are in a business, or working for a company the internet is a sure shot area to invest in. The […]

Myanmar’s mobile phone revolution

Even the white cattle are fading from view in the gathering dusk of this riverside Myanmar village, the tiny lamps hanging from the traditional wooden stilt houses the only defence against a night without light. Soon the noises of quiet conversation and religious devotion will be the only sounds filling the sensory gap the darkness […]

Windows 9 အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ ထြက္ေပၚလာ

အနာဂတ္တြင္ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ Windows ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Windows ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆက္စပ္ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပေပးေသာ ရုရွားဝက္ဆိုက္ WZOR က ေဖာ္ျပခဲ့ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ WZOR ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ အနာဂတ္တြင္ ထြက္ရွိလာမည့္ Windows update တြင္ Start menu ျပန္လည္ ပါဝင္လာ ဖြယ္ရွိသည္။ အဆိုပါ button ကို Windows 9 အသံုးျပဳမည့္ touchscreen ႏွင့္ touchscreen မပါဝင္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ ရဖြယ္ရွိၿပီး ၎ကို Windows ၏ Metro interface ျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားအရ Windows 9 ကိုသုံးစြဲသူမ်ား […]

ကိုယ္ပိုင္ Website ဘာေႀကာင္႔ ရွိသင္႔သလဲ

သင္႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ Website ရွိျခင္းျဖင္႔ နိုင္ငံရပ္ျခား သို႔မဟုတ္ နယ္မွ သင္႔ Customer မ်ား စကၠန္႔ပိုင္း အတြင္း သင္႔ရဲ႔ အင္တာနက္ရံုးခန္းသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ျပီး သူတို႔ သိလိုတဲ႔ အရာ ေတြကို အခ်ိန္မေရြး ေျဖနိင္မွာျဖစ္သလို သင္ ေပးသိခ်င္တဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို အခ်ိန္မေရြး ေျပာ ျပနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Website and Email, Social Media ေတြနဲ႔ Marketing လုပ္ျခင္းဟာ ေႀကာ္ျငာ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ရိုက္ျပီး ပို႔တာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်သက္သာသလို ျမန္ဆန္ ထိေရာက္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အေနနဲ႔ ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ရရွိနိုင္ပါတယ္။ 1. ေစ်းနွဳန္းသက္သာျခင္း အင္တာနက္ျဖင္႔ေႀကာ္ျငာျခင္းသည္ ပံုနွိပ္ေႀကာ္ျငာျခင္းထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္သည္႔အျပင္ အကုန္ အက်မ်ားစြာ […]

6 Things to be Considered for An Effective Email Campaign

Email marketing, as a vital form of Internet marketing, has evolved a lot from the past. It has undergone a rapid transformational stage because of the flexibility of its nature and form. But despite these changes, its importance has never dwindled and it is still considered to be one of the most effective forms of Internet marketing as it does not involve huge cost. However, the success or the failure of email marketing depends on a number of issues that one should not ignore at any cost:

10 Ways to Get More Clicks in Your Email Campaign

Email marketing has been around more than a decade and it is one of the most cost effective Internet marketing channel you shouldn’t be ignored. Email marketing is all about personal and speak in a familiar one-on-one style. Email is “the most personal advertising medium in history,” says Seth Godin, whose book Permission Marketing set the rules that transformed email marketing into what it is today.

Google Font API Basics

If you are looking for something that could increase the number of permanent visitors to your website then here is the thing which can prove best for you. The foremost important thing for this purpose is that it is important to make the WebPages attractive and interesting, because attractive pages grab more attention by the regular visitors. The best help can be done by the Google Font API, which is helpful in adding fonts to the webpage.